Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

fabuleux
Tęsknię za Tobą… jak nigdy w życiu za nikim… tęsknię jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość, która nas dzieli - byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…
— Ewelina Pobiarżyn
Reposted frompasazerka pasazerka viazapiski zapiski
fabuleux
9956 704c 390
Reposted fromRowena Rowena viabarszczowa barszczowa
fabuleux
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viatoosadtocry toosadtocry
fabuleux
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert - "Pani Bovary"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball
fabuleux
2121 bd38 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaunmadebeds unmadebeds

November 04 2018

fabuleux
1177 b022 390
Reposted fromreperkusje reperkusje viacoeurina coeurina

October 24 2018

fabuleux
8508 69cb 390
4038 6edb 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viajointskurwysyn jointskurwysyn
6259 8007 390

shouldibenovel:

meltingflowers:

Death of a Cyborg by Shorra.

I love this—the expectation that it’s an old master and then you look at the subject.
fabuleux
8159 0894 390
Reposted frompszpsz pszpsz viascorpix scorpix
fabuleux
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viaCannonball Cannonball

October 15 2018

fabuleux
Czasem czuję się, jak gdybym był jednouszny, jednooczny, półsercowy... Czasem wszystko mnie mija, żyję tylko połową siebie. A czasem znów jestem wielouszny, wielooczny, wielosercowy; po prostu nie mieszczę siebie w sobie
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viazeberko zeberko
fabuleux
2585 3eab 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viazeberko zeberko

October 06 2018

fabuleux
4036 ae72 390
Reposted fromrubinek rubinek viaabsolem absolem

October 01 2018

fabuleux
fabuleux
9357 42de 390
Reposted fromgrobson grobson viaoski oski

July 21 2018

fabuleux
1300 4b7c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

July 16 2018

fabuleux
2321 7b54 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaGabreiila Gabreiila
fabuleux
Nie śpię bo trzymam kredens, jebany kurwa kredens pełen naskórków moich wczorajszych uniesień.
Ja pierdolę .... znowu nie śpię.
Krzyczę w środku, nikt nie słyszy.
[...] i tak w kółko
— Piotr Tokarz
fabuleux
2173 011e 390
Reposted fromanheros anheros viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl