Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

fabuleux
5047 440e 390
Reposted fromGIFer GIFer viastrzepy strzepy
fabuleux
1110 4e8c 390
Reposted frommeem meem viacarlandlouise carlandlouise
fabuleux
Im usilniej bronisz kłamstwa, w tym większą złość wpadasz
Reposted fromcarbofobia carbofobia
fabuleux
fabuleux
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viaCannonball Cannonball
fabuleux
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
fabuleux
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
7628 a9ab 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
fabuleux
2568 7138 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 10 2017

fabuleux
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
fabuleux
7415 e567 390
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viamielle mielle
fabuleux
6506 a66c 390
Reposted fromcoeurina coeurina viamangoe mangoe
fabuleux
0429 7864 390
Reposted fromGIFer GIFer viashithappenss shithappenss
fabuleux
4910 eab8 390
ASS
fabuleux

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaawaken awaken
fabuleux
4818 8cb3 390
Reposted fromsunlight sunlight viaanastasie anastasie
fabuleux
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
fabuleux
5974 a147 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamanticore manticore
fabuleux
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl