Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

fabuleux
fabuleux
fabuleux
9651 9c2c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viachickpea chickpea
fabuleux
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaCannonball Cannonball

August 18 2017

fabuleux
7028 d530 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayourhabit yourhabit
fabuleux
4321 a332 390

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou via48hrs 48hrs
fabuleux
Reposted fromkrzysk krzysk

August 17 2017

fabuleux
6661 fcff 390
Reposted fromkaiee kaiee viaantonim antonim
fabuleux
2977 c0df
The kind of humor i like in tom & Jerry.
Reposted fromckisback ckisback viaantonim antonim
fabuleux
9101 3b1e 390
Reposted fromkaiee kaiee viamarlylee marlylee
fabuleux
6213 7682 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viamarlylee marlylee
fabuleux
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viasufrimiento sufrimiento
fabuleux
8189 db97 390
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viarudosci rudosci
fabuleux
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viasufrimiento sufrimiento

August 16 2017

3718 358d 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahardkorwey hardkorwey

August 14 2017

fabuleux
0469 6b86 390
Reposted fromgingillo gingillo viaidylla idylla
fabuleux
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith viaunmadebeds unmadebeds
fabuleux

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta

August 13 2017

fabuleux
4156 0ace 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viakeeplooking keeplooking
I like art, and by art I mean music, poetry, sex, paintings, the human body, literature… All of this is art to me.
— Hunter Reveur   (via yoursly)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl