Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

6678 42ca 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viarichardth richardth
fabuleux
Noise Tales have found a perfect badge. via this isn't happiness™
0104 8442 390
fabuleux
fabuleux
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
fabuleux
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
Reposted fromdusielecc dusielecc viaBalladyna Balladyna

August 09 2017

fabuleux
5993 7cd8 390
Żulczykowe2
fabuleux
fabuleux
0101 b981 390
fabuleux
1893 60d9 390
udawajmy, że my też
Reposted fromohhh ohhh viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 07 2017

I can’t talk about it because if I talk about it that means it matters. If it matters that means it’s real, and if it’s real that means it’s going to hurt.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viazeberko zeberko
fabuleux
Reposted frombluuu bluuu viaCannonball Cannonball
Speak when you are angry and you will make the best speech you will ever regret.
— Ambrose Bierce (via alittlebitoflace)
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaCannonball Cannonball
fabuleux
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 04 2017

fabuleux
1738 4f67 390
Reposted fromnyaako nyaako viachickpea chickpea
fabuleux
6853 67e5 390
fabuleux
6817 a532 390
Reposted fromindeed indeed viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 01 2017

fabuleux
9655 2978 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaasylopath asylopath
fabuleux
5404 7379 390
Reposted fromrenirene renirene viaAmericanlover Americanlover

July 31 2017

fabuleux
7492 194a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl