Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

fabuleux
6774 2c6d 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viasofias sofias

July 30 2017

fabuleux
3849 1a71 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viachickpea chickpea

July 24 2017

fabuleux
5165 4323 390
fabuleux
8321 4952 390
Reposted fromtfu tfu viaTurekMenistan TurekMenistan
fabuleux
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viakaisza kaisza
fabuleux
5862 6b75 390
Reposted fromnyaako nyaako viahepi hepi
fabuleux
8673 cc47 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaprzegrany przegrany
9014 a7c4 390

anitaleocadia:

Sophie Rambert - Mélancolie 1, pierre noire sur papier

Reposted fromkimik kimik viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
fabuleux
6516 9bdb 390
H. Poświatowska
fabuleux
7610 153b 390
Reposted fromSsomething Ssomething viaretaliate retaliate
fabuleux
4570 08ba 390
5986 c40c 390

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

July 23 2017

fabuleux
fabuleux
8571 a15d 390
Reposted fromshepard shepard viabananowo bananowo
fabuleux
O przyjaciół trzeba dbać. Inaczej przestają być przyjaciółmi i stają się ludźmi.
— Mrugacz "Blemish"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazeberko zeberko
fabuleux
6413 f48e 390
Reposted fromdjLangley djLangley viajointskurwysyn jointskurwysyn
fabuleux
3053 e2da 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
fabuleux
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— Franz Kawka "Proces"
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart
fabuleux
2806 bba1 390

City Street in the Moonlight by Louis Michel Eilshemius

Reposted fromNajada Najada viabananowo bananowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl