Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

fabuleux
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapiglet piglet
fabuleux
7676 d7e2 390
Reposted fromusual usual viagdziemitupomokrym gdziemitupomokrym

March 21 2017

fabuleux
Trudno mi było pogodzić się z tym, że nie czuła do mnie (...) prawie nic, a może w ogóle nic. Niekiedy bolało mnie to tak bardzo, że miałem wrażenie jakby ktoś mi dłubał nożem we wnętrznościach. Mimo to godziny, które z nią spędziłem były cenniejsze niż wszystko inne. Pomagała mi zapomnieć o uczuciu samotności, które mi nieustannie towarzyszyło. Rozszerzała granice mojego świata, Dzięki niej mogłem głęboko zaczerpnąć świeżego powietrza. Tylko ona umiała tego dokonać.
— Haruki Murakami
Reposted fromyourtitle yourtitle viagregorczykm gregorczykm
fabuleux
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
fabuleux
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viamysweetheartt mysweetheartt
4239 dd79 390

ungolde:

u n g o l d e

Reposted fromtosiaa tosiaa viasardoniczna sardoniczna
fabuleux

March 20 2017

fabuleux
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viamarlylee marlylee
fabuleux

March 19 2017

fabuleux
9155 3a84 390
Drone flying amongs exploding fireworks
Reposted fromMatalisman Matalisman viaszczepan szczepan
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viasmokingtime smokingtime

March 18 2017

fabuleux
Człowiek może być zły do szpiku kości, ale jeśli ma charyzmę i jest wesoły, inni chętnie go słuchają. A nawet lubią.
— Brandon Sanderson "Rozjemca"
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty
fabuleux
7237 2320 390
Reposted frommslexi mslexi viaribsyss ribsyss
fabuleux
8248 cc10 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialaluna laluna
fabuleux
7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viacrambie crambie
fabuleux
5440 209c 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viainstead instead

March 16 2017

fabuleux
9897 c6b7 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viatbtf tbtf
fabuleux

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl