Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

fabuleux
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad viaanastasie anastasie

November 17 2017

fabuleux

November 15 2017

fabuleux
Najbardziej gorzkie łzy ronimy w żalu po słowach nigdy niewypowiedzianych i gestach nieuczynionych.
— Jack CanfieldMark Victor Hansen
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaviajero viajero
fabuleux
6211 b64b 390
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viaradziwil radziwil
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 14 2017

fabuleux
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaasylopath asylopath
fabuleux
Reposted fromcaro caro viapassingbird passingbird

November 13 2017

fabuleux
1150 343b 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamarlylee marlylee
0680 34eb 390

xcoffees:

brown/modern blog :) 

fabuleux
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo

November 10 2017

fabuleux
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viaconfusion confusion
3622 bcb2 390
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viamarbear marbear
fabuleux
1227 19b4 390
Kinder bleiben Kinder
Reposted fromdhoop dhoop viamarbear marbear
fabuleux
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaaliss aliss

November 08 2017

fabuleux
4669 f657 390
fabuleux
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viauaremyheaven uaremyheaven

November 05 2017

fabuleux
6239 9cd1 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viaCannonball Cannonball

November 02 2017

fabuleux
8103 1ee7 390
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viagreywolf greywolf
fabuleux
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl