Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

fabuleux
0384 81c3 390
Reposted fromjrb jrb viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

April 17 2018

fabuleux
2093 062f 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
fabuleux
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viaCannonball Cannonball
fabuleux
9096 d3bb 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahardkorwey hardkorwey
fabuleux
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
fabuleux
6728 76ba 390

April 16 2018

8062 e37f 390
fabuleux
6764 0edf 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaCannonball Cannonball
fabuleux
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahardkorwey hardkorwey

March 20 2018

fabuleux
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viabanshe banshe
fabuleux
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viatellmetruth tellmetruth
fabuleux
5707 761f 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabanshe banshe
fabuleux
Czasem mam takie wrażenie, jakbym wszedł w życie bez zaproszenia i nagle wszyscy odkryli to oszustwo i oskarżali mnie wzrokiem, wbijając we mnie spojrzenia ostre jak ciernie.
— Jaume Cabré – "Wyznaję"
Reposted fromjestemjeden jestemjeden viabanshe banshe

March 15 2018

fabuleux
Reposted frommrrru mrrru vialynxlynx lynxlynx
fabuleux
5502 396c 390
fabuleux
fabuleux
fabuleux
8983 332f 390
lekcja asertywności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
fabuleux
8656 f605 390
Reposted frompunisher punisher viabelatrix belatrix

February 28 2018

fabuleux
5505 b806 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl