Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

fabuleux
fabuleux
fabuleux
8194 8bec 390
Reposted from0 0 viaCannonball Cannonball
fabuleux
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted fromcontrolled controlled viaCannonball Cannonball
fabuleux
7874 2b66 390
Reposted from0 0 viaCannonball Cannonball
fabuleux
0807 c054 390
Reposted fromLotta12 Lotta12 viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 21 2017

fabuleux
5850 b104 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainstead instead
fabuleux
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viainstead instead
fabuleux
8168 56f8 390
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaDagarhen Dagarhen
fabuleux
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber

August 20 2017

fabuleux
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromcorvax corvax viaCannonball Cannonball

August 19 2017

fabuleux
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiglet piglet
fabuleux
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSayid Sayid
fabuleux
6283 3f61 390
Reposted fromMlleEni MlleEni viahardkorwey hardkorwey
0415 59f0 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarlylee marlylee
fabuleux

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viaexploode exploode
fabuleux
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
fabuleux
3650 b58f 390
fabuleux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl