Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

fabuleux
1530 1b6b 390
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viabarock barock
fabuleux

May 13 2018

porozmawiajmy.

porozmawiajmy tak, jakby wszystko co było między nie miało znaczenia.
porozmawiajmy tak, jakby wszystko co było, miało znaczenie.

Poważnie i niepoważnie. 
Pilnie i nie pilnie.

Już. Teraz albo nigdy.

— sch

May 08 2018

fabuleux
Reposted frommrrru mrrru vialevune levune
fabuleux
4131 4736 390
Reposted frommrrru mrrru viawhiskywithsprite whiskywithsprite

May 04 2018

fabuleux
7289 04d7 390
Reposted fromministerium ministerium viatediousuncle tediousuncle
fabuleux
3293 8559 390
Reposted fromSanthe Santhe viajointskurwysyn jointskurwysyn
fabuleux
3519 3f82 390
fabuleux
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 21 2018

fabuleux
0384 81c3 390
Reposted fromjrb jrb viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

April 17 2018

fabuleux
2093 062f 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatyra satyra
fabuleux
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viaCannonball Cannonball
fabuleux
9096 d3bb 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahardkorwey hardkorwey
fabuleux
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
fabuleux
6728 76ba 390

April 16 2018

8062 e37f 390
fabuleux
6764 0edf 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaCannonball Cannonball
fabuleux
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahardkorwey hardkorwey

March 20 2018

fabuleux
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viabanshe banshe
fabuleux
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viatellmetruth tellmetruth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl