Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

fabuleux
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł."

May 25 2017

fabuleux
8794 e26f 390
Reposted fromzrazik zrazik
6387 95ca 390
fabuleux
8704 a4bd 390
Reposted frompoppyseed poppyseed viapiglet piglet
fabuleux
4088 9860 390
Reposted fromwsukience wsukience viaaaaddicted aaaddicted

May 24 2017

fabuleux
Dziewczynę (faceta) Twojego krótkiego życia może Ci zabrać przełom hormonalny, nieszczęśliwy wypadek, każda z chorób opisana u Szczeklika (prawie pięć tysięcy stron w dwóch tomach), katastrofa naturalna lub zwyczajny pech, a Ty zamiast spijać z niej (niego) każdą kroplę amylazy, ekstazą rozrywać neurony, wzrokiem wywoływać skurcze krezki, to ty siedzisz jak jakiś chuj i patrzysz jak Ci życie spierdala.
Reposted fromyanek yanek viaAmericanlover Americanlover
fabuleux
0529 e075 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajanealicejones janealicejones
fabuleux
2228 e767 390
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask
fabuleux
I nagle zgodziłem się i nawet od razu wstałem z łóżka, gdyż myśl o ruchu po ustalonej linii, przeszywającym, stanowczym, wydała mi się rozkoszniejsza od szklanki zimnej wody! [...] Pokój wypełnił się teraz czynnościami zdecydowanymi i określonymi, które jednak będąc poczęte z nudów, z nieróbstwa, z kaprysu, kryły w sobie jakieś kretyństwo.
— "Kosmos" Witold Gombrowicz
Reposted fromtutaj tutaj viabrzask brzask
fabuleux
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viahereyes hereyes

May 23 2017

fabuleux

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viaAmere Amere
0254 d77e 390

May 21 2017

fabuleux
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialandofmagic landofmagic
fabuleux
1070 0bc1 390
Reposted fromrol rol viasection section
fabuleux
3687 a58e 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaadhara adhara
fabuleux
Reposted fromciarka ciarka viabarock barock
fabuleux
Wciąż traciłem jakieś rzeczy, ludzi i uczucia. W moim życiu, jak w kieszeni płaszcza, była jakaś wielka dziura, której w żaden sposób nie można było zaszyć.
— H. Murakami
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl